نرم افزار Voicemail Pro جهت راه اندازی IVR حرفه ای میباشد.

در قسمت Module کلیک راست کرده و add را میزنیم و نام ماژول مورد نظر را انتخاب میکنیم.

دقت داشته باشید که نام ماژول را جهت ارتباط با Avaya IP Office  نیاز داریم.
vm-pro-add-module

بعد از ایجاد کردن ماژول مورد نظر نوبت به انجام تنظیمات دلخواه و یا مورد نیاز سازمان می پردازیم.

در این ماژول و…….